13 FEB - 17 FEB 2019
HOME| EVENT INFO| EXHIBITORS| PARTNERS| MEDIA| NEWS| SHOP| CONTACT US    NOW !
NEWS
OUR UPDATED NEWS
FEATURED NEWS
VIEW 1003

โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์ BMF 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ride Identity”

DATE: 06-04-2018

 

 

 

สุดยอดเทศกาลรถมอเตอร์ไซค์ระดับประเทศของเมืองไทย Bangkok Motorbike Festival ขอเชิญชวนเหล่ายอดฝีมือนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งาน Bangkok Motorbike Festival 2019 ครั้งที่ 11 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Ride Identity” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

 

คุณสมบัติ

- บุคคลที่มีความสนใจงานออกแบบ ไม่จำกัดอายุ เพศ วุฒิการศึกษา และอาชีพ

- ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

กติกาการประกวด

 1. ออกแบบโปสเตอร์ตามแนวตั้ง ขนาด A3 (29.7 x 42 ซ.ม.)
 2. โปสเตอร์ต้องสื่อสารตรงกับคอนเซ็ปต์ “Ride Identity” ของงาน Bangkok Motorbike Festival 2019
 3. ภายในโปสเตอร์ต้องมีองค์ประกอบหลักเหล่านี้ปรากฎอยู่บนโปสเตอร์
       -- ยักษ์เขียว (Mascot ของงาน) โดยผู้เข้าประกวดสามารถออกแบบรูปยักษ์ได้ใหม่ได้ตามต้องการ)
       -- โลโก้ของงาน Bangkok Motorbike Festival (Download โลโก้ที่นี่)
       -- คอนเซ็ปต์ของงาน “Ride Identity”
 4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน
 5. สามารถส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ AI หรือ ESP พร้อมแนบไฟล์รูปภาพสกุล JPG และ PNG ความละเอียดอย่างต่ำ300 dpi และชื่อผลงาน คำอธิบายแนวคิดและความหมายของผลงาน (ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด) ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาที่ E-mail: thailandmotorbikefest@gmail.com
 6. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่ได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือนำผลงานของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด รวมทั้งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลอื่น หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 7. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival และอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานได้
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
 9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินการประกวดผลงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ระยะเวลาส่งผลงาน

วันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2561

 

ประกาศผลรางวัล

วันที่ 3 กันยายน 2561

 

เกณฑ์การพิจารณา

แบ่งเกณฑ์พิจารณาเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม
 2. ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบหลักในการออกแบบโปสเตอร์
 3. สามารถออกแบบได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดงานกำหนดไว้
 4. โปสเตอร์ที่ออกแบบต้องนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และลงในสื่ออื่นได้จริง

 

การจัดส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานได้ที่ E-mail : thailandmotorbikefest@gmail.com
 2. บันทึกไฟล์งานลงในแผ่น CD, DVD และจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
  บริษัท ไซเคิล คัลเจอร์ โชว์ จำกัด
  เลขที่ 37 ซอยพัฒนาการ 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล - เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และสิทธิในการจัดแสดงผลงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล - เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล - เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล - เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Bangkok Motorbike Festival
Tel. 02-320-0033
E-mail : thailandmotorbikefest@gmail.com
Line@ : @bkkmotorbikefest

 

 

***คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***