ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ “บุรุษ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”

 

Thailand Motorbike Festival ร่วมกับรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิงและค่ายรถชั้นนำของเมืองไทยอย่าง Harley-Davidson, Triumph, Spyder, Ducati, BMW, Honda, Yamaha, Vespa, SYM และ Suzuki ขอเชิญชาวไบค์เกอร์ทุกท่านร่วม "โครงการบุรุษ หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง" ของสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งได้จัดให้เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ของโครงการดังกล่าว โดยออกอากาศผ่านรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ซึ่งจะทำการบันทึกเทปรายการสดและออกอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. นี้

กลุ่มลูกผู้ชายชาวไบค์เกอร์ ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมในกิจกรรมของการรณรงค์ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสสังคมที่ดี และต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมักถูกมองในภาพลบเสมอ Thailand Motorbike Festival จึงได้เล็งเห็นความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้ค่ายรถจักรยานยนต์ และผู้ขับขี่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้ใช้ยานพาหนะชนิด นี้ต่อสังคมทั่วไป เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นการเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปหันมาเลือกใช้รถ จักรยานยนต์มากขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง จะทำการบันทึกเทปรายการสด ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 น. โดยผู้ร่วมโครงการจะทำการพบกัน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 เวลา 07.30 น. โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านสวมเสื้อสีขาวและนำรถเข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้

งานนี้ไม่มีแบ่งค่าย แบ่งยี่ห้อ แต่เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีต่อผู้หญิง และเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของพวกเราชาวมอเตอร์ไซค์ทุกคน!!

ภาพบรรยากาศ "โครงการรณรงค์ ยุติการใช้ควารุนแรงต่อผู้หญิง" ในปีที่ผ่านมา