รางวัลชนะเลิศ เงินสด มูลค่า 12,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินสด มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด มูลค่า 3,000 บาท
รางวัล Best of the show เงินสด มูลค่า 15,000 บาท
รางวัล Popular Vote เงินสด มูลค่า 10,000 บาท
รางวัล Best Booth Decoration เงินสด มูลค่า 10,000 บาท

1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 8 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 8 รางวัล
4. รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล
5. รางวัล Best of the show จำนวน 1 รางวัล
6. รางวัล Best Booth Decoration 1 รางวัล

PHOTO GALLERY BCBC