< BACK

ชื่อรถ : DAKO

เจ้าของ : ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ , รถยี่ห้อ : ALENDA-DARKON , อื่นๆ, ขนาดเครื่องยนต์ : 4000Wรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน