< BACK

ชื่อรถ : SPACE SAMURAI

เจ้าของ : โสภณ โพธิ์ขาว , รถยี่ห้อ : PLATONIC , อื่นๆ, ขนาดเครื่องยนต์ : QS Motor 3000 Wรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน