< BACK

ชื่อรถ : Midori

เจ้าของ : ณัฐวัฒน์ เขียวอินต๊ะ , รถยี่ห้อ : Vespa , เครื่องสูบเรียงแบบนอน, ขนาดเครื่องยนต์ : 233รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน