< BACK

ชื่อรถ : Rust&Gold

เจ้าของ : เอกฉัตร นาคฤทธิ์ , รถยี่ห้อ : Yamaha , เครื่องสูบเรียง, ขนาดเครื่องยนต์ : 650รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน