< BACK

ชื่อรถ : Capsule

เจ้าของ : เกษมศักดิ์ ชัยประเสริฐสุข , รถยี่ห้อ : Honda , เครื่องสูบเรียงแบบนอน, ขนาดเครื่องยนต์ : 125ccรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน