< BACK

ชื่อรถ : NAKHONNON

เจ้าของ : ศิลปชัย ทองมี , รถยี่ห้อ : Yamaha , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 400รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน