< BACK

ชื่อรถ : Ninja Panigale

เจ้าของ : ศุภวิชญ์ เสงี่ยมงาม , รถยี่ห้อ : Kawasaki , เครื่องสูบเรียง, ขนาดเครื่องยนต์ : 650ccรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน