< BACK

ชื่อรถ : ขาวผ่อง

เจ้าของ : ว่าที่ร.ต.คมฐิพัฒน์ กุมภีพงษ์ , รถยี่ห้อ : yamaha , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 500รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน