< BACK

ชื่อรถ : SIN SIXTYs

เจ้าของ : สุพัฒน์ เอี่ยมสนาม , รถยี่ห้อ : HARLEY-DAVIDSON , เครื่องสูบวี V, ขนาดเครื่องยนต์ : 1340รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน