< BACK

ชื่อรถ : บักแฟรงก์น้อย

เจ้าของ : กร อำไพ , รถยี่ห้อ : Yamaha , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 400รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน