< BACK

ชื่อรถ : Custom of the future

เจ้าของ : นนท์ฉัตร ธนจันท์สีสร , รถยี่ห้อ : Yamaha , เครื่องสูบเรียง, ขนาดเครื่องยนต์ : 300ccรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน