< BACK

ชื่อรถ : havefun

เจ้าของ : ฐกฤต ยืนนาน , รถยี่ห้อ : royal enfield , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 535รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน