< BACK

ชื่อรถ : เธอคือความฝัน

เจ้าของ : วิริยพล เกษรมาลา , รถยี่ห้อ : Harley , เครื่องสูบวี V, ขนาดเครื่องยนต์ : 1200รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน