< BACK

ชื่อรถ : กัมปนาท

เจ้าของ : กฤศ ทองนันไชย , รถยี่ห้อ : Harley davidson , เครื่องสูบวี V, ขนาดเครื่องยนต์ : 1200รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน