< BACK

ชื่อรถ : Bavarian

เจ้าของ : นายอษธัช ดาระดาษ , รถยี่ห้อ : BMW , เครื่องสูบเรียงแบบนอน, ขนาดเครื่องยนต์ : 500รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน