< BACK

ชื่อรถ : Corona

เจ้าของ : ณัฐพงษ์ พิมพ์ละออ , รถยี่ห้อ : Suzuki , เครื่องสูบแอล L, ขนาดเครื่องยนต์ : 110รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน