< BACK

ชื่อรถ : Crazy Tark

เจ้าของ : พลช สุดสงวน , รถยี่ห้อ : Harley Davidson , เครื่องสูบวี V, ขนาดเครื่องยนต์ : 1200รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน