< BACK

ชื่อรถ : Panshovel

เจ้าของ : นายชะนะวัตร์ บุญทรัพย์ , รถยี่ห้อ : Hareydavidson , เครื่องสูบวี V, ขนาดเครื่องยนต์ : 1200รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน