< BACK

ชื่อรถ : Cranium Bike

เจ้าของ : ศิระ เมฆอรุณกมล , รถยี่ห้อ : Harley Davidson , เครื่องสูบวี V, ขนาดเครื่องยนต์ : 1596รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน