< BACK

ชื่อรถ : จิ๋ว

เจ้าของ : วัชระ พันธุ์นราวิกิจ , รถยี่ห้อ : Ducati , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 160รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน