< BACK

ชื่อรถ : อินทรชิต

เจ้าของ : สาโรจน์ แสงอ่อนตา , รถยี่ห้อ : Yamaha , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 400ccรถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน