< BACK

ชื่อรถ : กัญชลี

เจ้าของ : นิติ บุญประมาณ , รถยี่ห้อ : Yamaha , เครื่องสูบเดี่ยว, ขนาดเครื่องยนต์ : 399รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน