< BACK

ชื่อรถ : Race city

เจ้าของ : ไพสิทธิ์ ตันติอายุรกิจ , รถยี่ห้อ : Honda , อื่นๆ, ขนาดเครื่องยนต์ : 160cc.รถที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน